0740.036.008 | office@pro-sound.ro
L-V: 10-18 | S: 10-14
Contul meu | Cos cumparaturi

*

Garanție și service

6.1. Prevederi generale

Toate produsele comercializate de ProSound prin acest Website sunt produse originale, noi și sigilate. Excepție fac produsele expuse în magazinele ProSound sau produsele returnate anterior de către un client. În aceste cazuri excepționale, clienții noștri sunt informați de acest fapt telefonic sau pe e-mail, iar produsele vor fi livrate către aceștia doar în cazul acceptării exprese.

Toate produsele vândute de ProSound sunt însoțite de factură fiscală, declarație de conformitate și certificat de garanție. Excepție fac următoarele categorii de produse, cărora nu li se întocmesc certificate de garanție precum: cabluri și conectori, ancii, bețe de tobe, corzi, pene de chitară, părți de instrumente (chei, contrabarbii, calusuri etc.), stative de instrumente, huse pentru instrumente și echipamente și alte acesorii consumabile.

Certificatul de garanție, emis pe baza garanției comerciale, conține elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, condițiile garanției. Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată către ProSound în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea produselor, prin e-mail la prosoundiasi@yahoo.com Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare. ProSound nu eliberează duplicate pentru certificatul de garanție.

ProSound acordă la toate produsele o garanție comercială de 24 luni pentru Consumatori și 12 luni pentru Cumpărătorii care nu sunt consumatori. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de garanție se reduce la această durată.

Garanția comercială oferită de ProSound este valabilă doar pe teritoriul României, iar termenul de garanție va începe să curgă de la data livrării, respectiv data la care produsele au ajuns la Cumpărător.

Garanția comercială oferită de ProSound nu afectează drepturile Consumatorilor stabilite prin lege. Astfel, Consumatorii beneficiază, conform legii, de garanția legală de conformitate, care este de 2 ani de la livrarea produsului. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de garanție se reduce la această durată. Pentru a beneficia de garanție, Consumatorii trebuie să informeze ProSound despre lipsa de conformitate în termen de 2 luni de la data la care au constatat-o. După expirarea termenului de garanție de 2 ani, Consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

6.2. Condiții de acordare a garanției

Garanția comercială se acordă în conformitate cu prevederile Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, O.G. 21/1992 privind protecția consumatorilor și celelalte prevederi legale în vigoare, în măsura în care toate condițiile de acordare din certificatul de garanție sunt îndeplinite.

Pentru a putea beneficia de garanție, Cumpărătorul va trimite o sesizare către ProSound prin e-mail la prosoundiasi@yahoo.com, se va genera un formular de retur prin intermediul căreia va descrie lipsa de conformitate a produsului și va trimite produsul la sediul ProSound împreună cu o copie a facturii fiscale de achiziție a produsului și o copie a certificatului de garanție.

Constatarea lipsei de conformitate va fi efectuată de către un reprezentant ProSound în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea sesizării și a produsului.

Dacă ProSound apreciază, în mod justificat, că nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a garanției, aceasta va informa Cumpărătorul în scris arătând motivele.

6.3. Repararea / înlocuirea produselor

Repararea sau înlocuirea produselor va fi făcută în termen de 15 (cincisprezece) zile de la recepția produsului la sediul ProSound. În cazul lipsei pieselor de schimb la furnizor, dacă înlocuirea acestora trece peste 30 (treizeci) zile lucrătoare de la recepționarea produsului defect, produsul se va înlocui cu unul nou.

Garanția produselor reparate sau înlocuite se va prelungi automat cu perioada de timp necesară până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către Cumpărător sau până la înlocuirea lui.

Produsele de folosință îndelungată, care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care va curge de la data preschimbării produsului.

Dacă repararea sau înlocuirea produsului cu neconformități în cadrul perioadei de garanție este imposibilă sau disproporționată (de ex: produsul nu se mai află în producție, sau timpul de livrare este extrem de lung) Cumpărătorul are dreptul să solicite reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului la distanță. Cumpărătorul nu are dreptul să solicite rezoluțiunea contractului la distanță dacă lipsa conformității este minoră sau dacă acesta poate beneficia de repararea sau înlocuirea produsului.

În cazul în care Produsul este un produs de folosință îndelungată, potrivit art. 2 lit. i) din Legea 449/2003, defectat în cadrul termenului de garanție legală de conformitate, care nu poate fi reparat sau a cărui durată cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, Cumpărătorul Consumator poate cere înlocuirea Produsului sau restituirea contravalorii Produsului.

În caz de rezoluțiune a contractului la distanță din motive imputabile ProSound, aceasta din urmă va rambursa Cumpărătorului toate sumele achitate în baza contractului în decurs de 7 zile pentru Consumatori sau, respectiv 14 zile pentru Cumpărătorii care nu sunt Consumatori, calculate de la data la care Cumpărătorul a comunicat ProSound decizia sa de terminare a contractului.

Service postgaranțial: se asigură contra cost repararea produsului în afara termenului de garanție în cadrul duratei medii de utilizare declarate.

6.4. Cazuri de pierdere a garanției

ProSound nu acordă garanție, fiind exonerată de obligațiile sale privind garanția, pentru daunele provocate ca urmare a:

  • nerespectării de către Cumpărător a informațiilor din instrucțiunile de instalare și folosire (neglijenței, neatenției, folosirii produsului în alt mod decât potrivit destinației sale, greșelilor de manipulare, întreținere și exploatare, etc.);
  • reparațiilor / modificărilor efectuate fie de către Cumpărător, fie de către persoane fizice sau unități neautorizate de ProSound;
  • schimbării de către Cumpărător a stării originale a echipamentului/componenței de influențe naturale (rugina) sau păstrării produsului în condiții improprii (praf, umiditate, temperatură, radiații, etc.);
  • spargerilor și în general pagubelor mecanice datorate căderii, transportului necorespunzător, intemperiilor, etc.
  • unor variații anormale de tensiune sau datorate unei racordări electrice greșite;
  • altor situații prevăzute în Certificatului de garanție al produsului.

Scroll Up
0

Your Cart